dokumenty

Ogłoszenie postępowania kwalifikacyjnego

....

Data dodania artykułu: 2021-09-20

Postępowanie kwalifikacyjne

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem

Ogłoszenie postępowania kwalifikacyjnego

Załącznik nr 1 Formularz do ogłoszenia postępowania kwalifikacyjnego

Załącznik nr 2 Oświadczenie do ogłoszenia postępowania kwalifikacyjnego